Läs kanaliseringar

Det kan verka lite klurigt med kanaliserade budskap i början, de kan verka både kryptiska och svåra att förstå. Var inte orolig, så kändes det för mig när jag började också. Energin som är bakom en text som är kryptisk är ofta väldigt hög och svår att ta emot i sin renast form,då skulle vi blockera den för att inte skada oss. Därav laddas energin gradvis i kryptiska texter istället och man kan i lugn och ro läsa budskapen om och om igen för att på så vis gradvis höja sin frekvens om man så önskar. 


Dessa budskap är kollektiva och utbildande om universums struktur. Läs om det känns rätt men gå inte emot dig själv. 


När du bokar en privatkonsultation är budskapet mera anpassat efter dig.


Vänliga hälsningar Charlotte


2018-01-11     11;11     (2+0+1+8=11)


Allt är ettor och nollor sändare och mottagare maskulint feminint plus eller minus och neutral. Sändaren är inte neutral. Mottagaren bör vara neutral och vara jordad så att överladdning kan passera utan att skada och vidare spridas jord. Om vi nu säger att alla dessa är i er så kan sändaren vara hjärnan mottagaren hjärtat och kroppen neutral för att energi ska kunna passera.  Detta är när er logik styr er. Hjärtat kan först vara sändare när huvudet är neutralt. När ni slutat döma impulserna från hjärtat och gjort er fria från jämförelsens bojor. 

Vi talar till er inte genom kronchakrat utan genom hjärtat.


Så länge du tror att du är älskad och värdefull för hur bra du presterar är du låst i hjärtat och kommer inte helt att få uppleva villkorslös kärlek. Du kan få glimtar av den endast korta ögonblick när du inte värderar. Vi låter dig inte lyckas fullt ut enligt din fulla potential förrän du släpper tankar om värdering helt.


Kryon

Mikrokosmos förutsätter ett hologram. Mikrokosmos är vad du har för upplevelser lagrade i ditt DNA som påverkar och styr hur ditt liv förverkligas, tills du låter ditt liv styras av högre medvetandenivå och låter denna ta kommandot. Innan dess är du beroende styrd.

Du behöver först medvetande sedan kunskap sedan kan du ta beslut som ändrar, där bryts kedjan av upprepningar. Du kan nu skapa, mer och mer medvetet. 


När du ser ett mönster, en upprepning, kan du vara säker på att ett beroende ligger bakom, då upprepning inte är av intresse om du är klar. 

Du är beroende av mönster och strukturer som är vana men det är strävan efter att återskapa som bromsar dig och som får dig att dekonstruera dig själv. Att sträva/resa i Makrokosmos gör detta per automatik, för att visa vägen mot enhet som går genom att balanser och ta ledningen över Mikrokosmos. 


Alotona ljud universum

Intet Watt vatten Vatten watt Intet Vatten. WM  WM


Blixten är tankens kraft när tanken är beslutsam och samlad. Tanken jordas genom kroppar. En enhet cell. Bygg kretskort i mikrokosmos så blir ni fokal punkter och andra blir era celler i Makrokosmos, hologrammet. 


Vi vill inte ha okontrollerade blixtar. Blixt uppstår när negativ laddning byggs upp i lägre tankemoln och positiv laddning byggs upp högre moln, tankens Magnetiska fält och behöver urladdas i kropp/jord. Där är er kraft. 


Ni har inte lärt er att använda blixtens kraft än men fokusera på att bygga åskledare, transformator, kretskort och låt energin gå i jord. Ni kan inte bära energin, den kan inte stanna, den måste ut, vidare då den bränner er om den inte leds i jord. Jorda er! Där blir den skapelsekraft. Lär er att bygga kretskort och ni kan skapa vad ni vill ha. Energin i en Blixt räcker för att skapa hela världen enligt er önskan. Med er menar vi Herre.

 

A ltona