Gyllene Tidens Kod

Gyllene Tidens Kod

Introduktion


I den här boken kommer vi att förklara er existens på ett djupare plan än i tidigare böcker skrivna av samma skäl. Missförstå oss inte och tro att djupet inte finns i andra böcker, det finns men är inte lika uttalat och gömmer sig i liknelser och bakom motsägelser. Vi har nu valt att enklare och renare förklara vad allt handlar om. 


Med enklare menar vi, mindre utsmyckningar, mindre drama och rollspel och mer enkel och rak information. Hela er existens bygger på drama som ni lär er klä er av. Ni lär er att bli bra skådespelare som sedan genom alla rolltolkningar skall förstå vem som gömmer sig, längst in, bakom alla identiteter, minnen och präglingar. Ni lär er vad som är rätt och fel, inte för att döma er själva eller andra, utan för att lära känna ert hjärtas röst.

Allt detta har ni redan hört men nu för första gången står ingen emellan er och sanningen, Källan. Den enda som står emellan är du själv, tills du förstår det fullt ut.


Vi vill för enkelhetens skull dela in boken i olika sektioner som var och en innehåller helheten men var och en talar till olika delar av er logik. När ni förstår varje del och de sätts samman bildar de en ny helhet att bygga er vidare existens utifrån. 
Vi som skriver genom denna penna är olika djupare skikt av ert medvetande. Vi finns tillgängliga i var och en av er. Den här boken kommer att presentera vår information till er, på så vis får ni en möjlighet att lära känna oss, d v s er själva. Vi visar vägen och ni går den. På så vis kan vi verka i era fysiska kroppar och världen kan bli en mera medveten planet att bo på.


En sak som är viktig att ni alla förstår innan ni får vidare information är att ni alla är ett. Ert så kallade individuella medvetande är endast skikt i ett Gudomligt medvetande. Det ni gör med era val av tankar är att ni förstärker olika skikt i detta medvetande, närmre eller längre ifrån källan. Enkelt förklarat är att de starkaste skikten även blir magnetiskt starkast och producerar tankar som flödar och håller alla som fångar dessa tankar kvar. De som fångas och inte vet att ta sig ur blir detta magnetiska fälts marionetter. Enda sättet att påverka världen är att förstå detta fullt ut. Vissa av er förstår detta och utnyttjar massorna till sin fördel. De är Gudar över ett magnetiskt fält. Det vi vill är att ge makten tillbaka till folket. Vi vill att ni ska förstå hemligheten och stärka det magnetiska fält som ligger djupare än det ni befinner er i. Då förlorar de som har makten idag, de Gudar som vill er fångenskap och mänskligheten kan börja gå mot frihet. Vi ser att människor inte längre gör egna val utan fångas av massorna. Denna bok är en väg att förstå att bli fri.

Del 1, Vatten

Källans vatten är frigörande vatten, vatten i ständigt flöde i allt livs DNA. Utan Källan inget liv. Sådan är Källan ständigt ny, utan att förstå Källan kan du inte förstå vem du är.  Vatten i en ständigt flödande aldrig sinande Källa är friskt och ger hälsa och liv. Vatten i en behållare där in och utflödet är blockerat, begränsat är direkt skadligt och förtär, tar liv. 

När ni förstår att vatten är vatten men utan att gå i Jord ger det ingenting, då förstår ni hur Källan fungerar. Källan är Källan men Alltet är Jord. När vatten separerades från vatten då framträdde jord. För att liv skall uppstå behöver vatten möta vatten och påbörja resan mot förening. De kan dock endast förenas i samma tid, form och rum. Om Källans vatten har en annan frekvens än ditt vatten och ditt vatten möter Källan, kortsluts du. Det är inte avsikten. Där av allt frekvenshöjande arbete och alla dessa skikt av transformation innan Källans vatten når dig. Se dock alltid till att dricka renaste vattnet, även om det har tagit en annan tid, en annan form, ett annat rum än ursprunget. Sök den ständigt flödande aldrig bindande Källan.

Watt är vatten i en annan tid form rum. Watt är den energi ni framställer ur vatten. Watt har samma frekvens som Källans vatten. Ni är byggda av ett system som har ett icke aktiverat energisystem som kan ta emot Watt från Källan. Många jobbar på att väcka detta energisystem med olika rituella tekniker. 

Vi vill påpeka att det väcks automatiskt när ni påbörjar resan åter mot Källan, när ni på allvar förstår att ingenting någonsin stått i vägen för ert förenande utan din egen otålighet och vilja. Allt är som det ska vara och du mognar och ger upp i lagom tid. Minns att Alltet gör sin resa för att slutligen bli ett med Källan. Källan finns i varje atom. Källan är i punkten, ursprunget till hela skapelsen. Se med Källans ögon och du ser Alltet i en atom. Du ser alla möjliga existenser i en atom. Så lagras all information i vatten. Alla minnen, dåtidens och framtidens är kristallina, frysta kristaller likt snöflingor både i egenskap av mångfald och perfektion. De finns alla lagrade som oändligt antal möjligheter och du väljer vilka du upplever i enlighet med din iakttagares blick. D v s vilken dimension din iakttagare ser från avgör dina möjliga val även om de i sanningens dimension är oändliga. 


Iakttagaren är den som ser genom dina atomer den realitet du upplever. Iakttagaren byts när du släpper taget om något och lever enklare. Alt motsatsen, men det är lite lättare att släppa taget igen.

Varje gång ni släpper taget om er egen vilja öppnas nya möjligheter för er genom byte av iakttagare genom det kristallina nätet i en atom, i vatten.


ATALANTA

Frihet handlar om att ständigt vara i flöde med sin unika utvecklingsplan. Den plan som samlar de pusselbitar som fattas Alltet att vara ett med Källan.

Watt är er hjärnas synapser. Den ström som går igenom ert inre kretskort av nervbanor som får något att hända. Watt är energin i varje tanke. Watt är vatten separerat från vatten i energiform. Atomer bär olika energi frekvens kapacitet beroende av iakttagaren bakom atomen. I varje atom finns alla potential.

Glöm inte att era kroppar endast är en grupp atomer med alla potential som avgörs av iakttagarens frekvens energi. Det vill säga ni bär alla ett gemensamt ansvar att se möjligheterna för var och en och inte döma. Ni är en del av en helhet frekvens tanke ström och kan separera er från någon del genom att döma. Ni kommer genom att döma skapa starkare band som håller er närmre det ni skall omfamna. När ni omfamnar med hjärtat finner kampen ett slut och det lagras i varje atom som en något starkare potential. Ju fler som går en stig, ju tydligare och bättre upptrampad blir stigen och på så vis enklare att finna för de som i linjär tid kommer efter. 


Vatten innehar inga individuella ”medvetanden”. Vatten flödar ständigt, förgrenar sig, byter form, men rinner ständigt samman igen. 


Varje atom har all potential men utan iakttagare existerar ingen atom. Iakttagare är olika frekvensnivåer av medvetande. För er iakttagare i fysiska kroppar gäller det att börja se genom atomer med högre frekvens tankar och vänja materia vid högre energi utan att den ändrar form. Det betyder att ni skall behärska den höga tanke frekvensen så att inget ändrar form som inte är avsiktligt. Inget sker av en slump utan allt har en mening. 


Detta betyder att innan ni är fria från tankar om rätt och fel och låter era präglingar styra er är ni allt annat än fria och kan ingenting göra för att förändra varken er egen eller andras situationer. Ni har ingen makt så länge ni bär en domares hjärta. Ingenting är som det ser ut att vara. När ni förstår det ändras er tankefrekvens och ni ser atomer med nya ögon iakttagare. 


Det ni ser i er atom ser ni i alla atomer så sök inte andra atomer det leder bara till förvirring. Det ni finner i er finner ni i världen var ni än befinner er vart ni än reser. Atomer är desamma vad ni än förkovrar er i. Så se vem du är och förringa ingen erfarenhet som mindre värdefull. Allt är där för dig att du ska kunna spegla dig. När du ser allt i en atom, hur kan du då värdera? När du ser allt i en atom, vad finns då att se mera? Det är tid att studera i det lilla och sedan vara i det som finns där för dig. Du behöver ingen strävan, ingen ambition. Du har allt om du bara lär dig att se. Så blir du ett ljus för världen. Så blir du ett ljus för Källan. ATALANTANu lämnar vi ämnet vatten en tid och går över till eld. Nästa del handlar om eld och är en egen helhet av sanningen men en ur den ultimata sanningen.

Vatten innehar inga individuella ”medvetanden”. Vatten flödar ständigt, förgrenar sig, byter form, men rinner ständigt samman igen.