Healing

Vad är Healing?


Healing • Kanaliserad Healing • Energitransformation


Healing är någonting naturligt som finns där liv finns. Det är så naturligt som att vi blåser på barnens knä när de skrapat sig eller håller oss för armen när det smärtar. Det finns en läkande kraft i oss människor liksom i universum och när vi tillkallar denna kraft har den potential att bli starkare.

Healing kan även vara vad jag vill kalla energi transformation. Med det menas att vi genom att agera kanal kan låta källans starka vibration påverka våra celler och låsa upp gamla stagnerade energiblockeringar och öka vår egen vibration. Detta hjälper våra medvetanden att öppnas och bidrar till ett ökat energiflöde.

Kanaliserad Healing/Energi Transformation


När jag utför en session lämnar jag mitt fokus från mig, min kropp och världen för att skapa en inre kanal till Källan. Jag lämnar mitt mentala upplevda jag åt sidan för att bli en ren kanal för den energi som du som mottagare behöver just nu. Jag lämnar även min kropp för att din energi ska få visa mig var dina blockeringar sitter och med högre frekvens kan blockeringen sedan genom vibrationen frigöras.

Universum står aldrig stilla liksom våra celler aldrig kan vara stilla. Antingen konstruerar vi nya friska celler fyllda med foton och livskraft, eller så stagnerar vi och börjar gradvis att bryta ned oss själva. Celler skapas då med mindre energikapacitet och vi blir sjuka. 

"Sluta att önska att prövningarna ska försvinna. Möt dem istället med glädje! De kommer inte av slumpen. Det är Gud som verkar i oss!"


Citat ur BibelnRekomendationer efter utförd session


Här kommer inf snart

1


Inf kommer

2


Inf kommer

3


Inf kommer